NDT Inspektør Spesialist

Oceaneering

Company: Oceaneering
Skills: Pipe Inspection / NDT
Education: High School/Secondary
Employment Type: Full Time Contractor
Location: Bergen, Norway

Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandor av ingeniortjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge bestar av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vart oppdrag og visjon er; Vi loser det uloselige og far fremgang ved a lage bransjeendrende teknisk kreative losninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, pa land og i verdensrommet.

For a lose vart oppdrag, og na var visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forstaelse for vare kunders behov. Vi er sikker pa at dersom vi gjor ting pa riktig mate, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, loser vi vart oppdrag og nar var visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers’ needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

For more information please go to www.oceaneering.com

Position Summary

Vi er en allsidig avansert teknologileverandor og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for a finne losninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.

Vi tilbyr vare kunder en total portefolje av vedlikeholdstjenester som reduserer kostnader og oker tilgjengeligheten for produksjonen, alltid med hoyt fokus pa HMS. Vi stopper aldri i utviklingen av vare metoder for a oppna kirurgisk noyaktighet i vare leveranser.

Vi streber etter a tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Vi jobber kontinuerlig for a sikre at vare ansatte foler seg verdsatt, motivert og belonnet for sine gode ideer og kreativitet. Et vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljo er nokkelen til var suksess. Oceaneering er et fordomsfritt fellesskap som soker a bygge opp mennesker og hjelpe dem med a utvikle seg videre.

Vi opplever en okende ettersporsel etter vare tjenester, globalt og nasjonalt, og vi onsker derfor a utvide var divisjon Integrity & Inspection Management med en NDT inspektor spesialist for arbeid mot vare kunders loaksjoner onshore og offshore.

Arbeidsoppgaver:NDT-Inspeksjon
V?re faglig stottespiller og ressursperson for vare kunder, samt internt i avdelingen
Produsere tekniske rapporter, og rapportere inspeksjonsresultat
Gjennomga, evaluere og dokumentere resultater
Utarbeide arbeidsprosedyrer

Duties & Responsibilities

Personlige egenskaper:Gode samarbeidsevner
Systematisk
Noyaktig
Analytisk
Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter
Interesse for faglig utvikling

For a bli vurdert kreves innlevering/opplasting av vitnemal og relevante attester.

Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljo. Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger samt andre velferdsordninger.

Qualifications

Kvalifikasjoner :Krav til Niva 2 sertifisering iht EN ISO 9712 (PCN eller NORDTEST) innen Magnetpulver (MT), Penetrant (PT), Visuell Inspeksjon (VT) og Ultralyd (UT)
Krav til Phased Array Sertifisering inn sveis og korrosjon
Onskelig med Stralevernssertifikat
Onskelig med fagbrev, helst innen Plate / Sveis / NDT
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne pa norsk og engelsk
Gode datakunnskaper

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

You must sign in to apply for this position.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

Contact us

Oceaneering

Related Jobs

Continue in browser
To install tap Add to Home Screen
Add to Home Screen
NDT Inspection Connection
Get our web app. It won't take up space on your phone.
Install
See this post in...
NDT Inspection Connection
Chrome
Add NDT Inspection Connection to Home Screen
Close

For an optimized experience on mobile, add NDT Inspection Connection shortcut to your mobile device's home screen

1) Press the share button on your browser's menu bar
2) Press 'Add to Home Screen'.